Het is duidelijk dat veel bedrijven, scholen en andere organisaties tijdens de voorbije lockdown periode aan de slag gegaan zijn met Microsoft Teams om virtuele overlegmomenten in te plannen.

Aftoetsing van een product aan de praktijk en feedback afkomstig van gebruikers is dan ook de beste manier om verbeteringen en nieuwe functionaliteiten te implementeren. Vanuit deze feedback is Microsoft ook volop bezig met het verbeteren van Microsoft Teams. Zo is het in de laaste versie van Teams mogelijk om:

  • een eigen achtergrond in te stellen bij videogesprekken (Lees meer)
  • aan te geven dat je een vraag/opmerking hebt door je (virtuele) hand op te steken tijdens de call (Lees meer)

en zal het in de volgende releases mogelijk worden om

  • de webcambeelden van 49 deelnemers tegelijk weer te geven in de centrale grid;
  • de deelnemers op te splitsen in kleinere groepen, bv. voor overleg, brainstorming, ideation, opleiding, …
  • te peilen naar wat leeft bij werknemers (gemoedstoestand, uitdaging, problemen, …) door middel van enquêtes

Eén ding is duidelijk, COVID-19 heeft de digitale transformatie in een spoedversnelling gebracht en aangetoond dat het perfect mogelijk is om teams te laten samenwerken ongeacht de locatie van de teamleden zich… en dat Microsoft 365 hiertoe de perfecte toolbox biedt.

Wij helpen u graag bij het uitbouwen van uw digitale werkplek!

Microsoft Teams laat nu toe om je hand op te steken tijdens een call in geval van vragen, opmerkingen, …